Løsningen finner du i siste del av oppgave PDFen ;-)