En radian er et vinkelmål der en hel omdreining rundt en sirkel er 2π radianer (to multiplisert med tallet pi). Det er derfor 360° per 2π radianer. Sammenhengen mellom grader og radianer er derfor:

Sirkelsegment.gif

$\text{radianer } = \text{ grader} \cdot \frac{\pi}{180}$

Buelengden b til et sirkelsegment med radius r utgjør $\frac{b}{2 \pi r}$ deler av omkretsen til sirkelen. Vinkelen, i radianer, til et sirkelsegment er derfor gitt ved $ \frac br$ - se figuren.


Vinkel