De reelle tallene er alle tallene som finnes på tallinja. De betegnes R.

R inneholder:

N - de naturlige tallene - {0,1,2,3,4,5,6,7,8,.......}

Z - de hele tallene - {.........-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7}

Q - de rasjonale tallene - alle tall som kan skrives som brøk.

Legg merke til at Z inneholder hele N og at Q inneholder både Z og N. Eksempelvis hører tallet 5 hjemme i N, men det kan jo skrives som brøk, 5/1 og derfor hører det hjemme i Z.

Navnet på de tallene som er med i R, men ikke i Z, skrives R \ Z og leses R minus Z (når vi snakker mengder betyr "\" minus). Disse tallene kalles for de irrasjonale tallene. Det er tall som ikke kan skrives som brøk, men som ligger på tallinjen. Tall i denne mengden kan være kvadratroten av to eller pi.