Et regneark er en tabell med rader og kolonner. Radene går bortover og er nummererte 1,2.... osv. og kolonnene går nedover og har bokstavbetegnelser, A, B....osv. Eksemplene her er hentet fra et program som heter Excel.

Ex3.PNG


Ex2.PNG

Ex1.PNG