Formelen for rentersrente er:

$K = K_0(1 + n)^t$

I dette tifelle er $K_0$ kapitalen ved starten, n er prosentfaktoren og t er tiden i år. K er kapitalen du har etter t år med renten n.

Eksempel: Du setter inn 46.000 kroner og lar de stå i banken i 6 år med en rente på 4 prosent. Vi får da:

$K = 46000kr \cdot(1 + 0,04)^6 = 46000kr \cdot(1,04)^6 = 46000kr \cdot 1,265 = 58205kr.$

Utledning av denne formelen finner du ved å følge lenken nedenfor.

Prosentvis & eksponentiell vekst (vekstfaktor)