Når vi arbeider på kjøkkenet bruker vi mål som liter og desiliter. Dette er mål på volumer, altså rom-mål. Vi har følgende sammenheng:

1 liter = 10 desiliter = 100 centiliter = 1000 milliliter.

Vi bruker som oftest forkortinger og skriver da:

1l = 10dl = 100cl = 1000ml

I tillegg kan vi måle volumer i kubikk. En kubikkmeter kan være volumet av en terning som måler 1 meter · 1 meter · 1 meter. Dette skrives $1m^3$

Vi har følgende sammenhenger:

$1 m^3 = 1000 dm^3 = 1000000cm^3 = 1000000000 mm^3.$

Sammenhengen mellom liter og kubikkmeter er:

$1l = 1dm^3$ , det betyr at en kubikkmeter er 1000 liter.