S1cas1.png


Løsning

S1cas2.png

a)

  • Definerer funksjonen
  • Fra opplysningen skriver vi f(3) = 3 og f ' (3) = 0. I disse to linjene, 2 og 3, ligger matematikkforståelsen.

Vi ser at linje 2 (flytt over -675 ) og linje 3 stemmer med likningen gitt i oppgaven.

b)

Marker linje 2 og 3 og trykk X =, mulige løsninger kommer da i linje 4.

tilbake