Oppgaven som pdf

Løsning som pdf (digital)

Løsning som pdf (scan)

Løsningen ovenfor (scan) inneholder et par (kjente) feil:

Del 1: 2b: Det skal være (x+1) i stedet for (x-1)

Del 1: 6b: Skal være uten gebyr slik at svaret blir 7995 og ikke 8025