Grafisk presentasjon av datamateriale.

Pie.png

Et sektordiagram er spesielt godt egnet når man ønsker å vise en forekomst i forhold til helheten. I dette tilfellet hvor mye leks man gjør i de forskjellige fagene per uke. Den totale leksemengden for uka tilsvarer da hele "kaka".

Nå for tiden lager man disse diagrammene på et par sekunder ved å bruke Excel, men det er lett å lage dem "manuelt" også. Tabellen nedenfor viser deg de utregninger du må foreta. Når du har en tabell tilsvarende den nedenfor tegner du sirkelen og sektorene ved å bruke en gradeskive.

Pietab.png

Tallene i kolonnen frekvens representer timer per uke. Vedkommende elev arbeider altså 28 timer per uke med lekser.