Dersom man ønsker å finne ut noe om en gruppe mennesker (populasjon) kan man spørre alle i gruppen. Dersom gruppen er stor er det praktisk umulig og man foretar et utvalg av populasjonen.

Til datainnsamlingen kan man bruke et spørreskjema. Mange elever bruker også spørreskjema i enkelte av sine prosjektoppgaver, med varierende hell.

Tenk deg at du fikk et oppdrag fra oss om å finne ut mest mulig om brukerne av disse sidene. Et egnet spørreskjema kunne da inneholde:

•Alder?

•Kjønn?

•Bosted?

•Skoletype?

•Jobb?

•Bor hjemme?

•Nasjonalitet?

•Morsmål?

•Internett hjemme?

•Internett på skolen?

•Liker du matte?

•Hvordan gjør du det på prøver?

•Hva er din startside på nettet?

•Hvor mange timer på nett i uka?

•Hvor lenge på matematikk.net i uka?

•Når på dagen surfer du?

Spørsmålene er selvsagt viktige, men svaralternativene har også stor betydning for hvilke konklusjoner du kan trekke av datamaterialet.

Dersom spørsmålet er: Hvor mye lekser gjør du per uke?

Svaralternativer kan være:

- Nesten ingenting

- Litt av og til

- Ganske mye

- Veldig mye

Disse svaralternativene gir liten eller ingen informasjon om elevenes leksevaner. Dersom spørsmålet er det samme og alternativene er:

- 0 timer per uke

- 0 - 1/2 time per uke

- 1/2 - 1 time per uke

- 1 - 2 timer per uke

- 2 - 3 timer per uke

- mer enn 3 timer per uke

Her får du et greit materiale å arbeide videre med. Legg merke til at spørsmålene og svaralternativene ikke forteller noe om hvilke fag det gjøres lekser i.

Når du er fornøyd med spørsmålene og svaralternativene må du passe på at utvalget er representativt for den gruppen du vil undersøke. Dersom du ønsker å finne ut noe om bruk av alkohol blant elevene på en ungdomsskole er det ikke sikkert du får et representativt utvalg dersom du bare spør jenter i 8. klasse.

Lykke til!