En rettlinjet (lineær) funksjon er gitt ved f(x) = ax + b eller Y = ax + b. Tallet a er stigningstallet. Tallet forteller hvor bratt grafen stiger ( eller avtar). Dersom du står på grafen og går en enhet bortover til høyre, parallelt med x-aksen, vil lengden av linjestykket som tar deg tilbake på grafen igjen være a, stigningstallet. Dersom stigningstallet er negativt avtar grafen mot høyre.

Stigningstall.png

Dersom to rettlinjede funksjoner har grafer som står normalt på hverandre er produktet av deres stigningstall lik minus en.

$y_1=a_1x+b_1 \\ y_2=a_2x+b_2 \\ y_1 \perp y_2 \Rightarrow a_1 \cdot a_2 = -1$

For en mer detaljert beskrivelse kan du følge linken i venstremargen.