En sylinder er en lukket flate som består av to sirkler med samme radius og med en krum flate som forbinder sirklene i sirkelpereferiene på alle punkter, slik at flaten lukkes.

Dersom man tenker seg at den krumme flaten mellom de to sirklene splittes opp i linjer som alle går korteste vei mellom de to sirklene og er parallelle, kaller man disse for generatriser.

Avstanden mellom sirklene kalles høyden i sylinderen


Sylinder.gif


Dersom man "bretter ut" en sylinderflate ser den slik ut:

Syl2.gif

Volum og areal av en sylinder er gitt ved:

Volum: $V= \pi r^2h$


Overflate: $O = \pi r^2 + \pi r^2 +2\pi rh = 2 \pi r(r+h)$


Den første figuren over er et eksempel på en rett sirkulær sylinder. Under ser du et eksempel på en skjev sirkulær sylinder.

Syl4.gif