I matematikken brukes mange forskjellige symboler. Her er noen av de mest brukte:

$= \quad \quad$

er lik

$+ \quad \quad$

pluss

$-\quad \quad$

minus

$\cdot \quad \quad$

gange

$: \quad \quad$

dele

$\neq \quad \quad$

forskjellig fra, ikke lik

$< \quad \quad$

mindre enn

$>\quad \quad$

større enn

$\leq \quad \quad$

mindre enn eller lik

$\geq\quad \quad$

større enn eller lik

$\quad \quad$

$\approx \quad \quad$

tilnærmet lik

$\equiv \quad \quad$

identisk

$\sqrt a \quad \quad$

kvadratroten av a

$\sqrt[n] a = a^{\frac 1n} \quad \quad$

n-te roten av a er lik a opphøyd i en over n

$\vee \quad \quad$

eller

$\wedge \quad \quad$

og

$\cap \quad \quad$

snitt

$\cup \quad \quad$

union

Ø$\quad \quad$

den tomme mengde

$\propto \quad \quad$

proporsjonal med

$\Rightarrow \quad \quad$

implikasjon

$\Leftrightarrow \quad \quad$

ekvivalens

$A\in B \quad \quad$

A er element i B

$A \notin B \quad \quad$

A er ikke element i B

$\infty \quad \quad$

uendelig

$\subset \quad \quad$

ekte delmengde

$\subseteq \quad \quad$

delmengde

$\pm \quad \quad$

pluss minus

$\perp \quad \quad$

normalt på

$\parallel \quad \quad$

paralell med

$|a| \quad \quad$

absoluttverdien av a