Symmetri er et mønster som gjentar seg. Vi kan ha symmetri om et punkt, en linje og et plan.

Dersom vi har symmetri om en linje, kalt symmetriaksen, betyr det at om vi bretter langs linjen vil mønsteret på begge sidene legge seg oppå hverandre.

Dersom man speiler en figur om en linje, et punkt eller et plan oppnår man symmetri.

Sym2.gif

Det kan være mange symmetriakser i et mønster, som figuren over indikerer.