Setningen brukes i planet. Den gir sammenhengen mellom to sider i en trekant og motstående vinkler.

$\frac {a - b}{a + b} = \frac{tan(\frac{A-B}{2})}{tan(\frac{A+B}{2})}$ Sincostantrekant.gif