Dersom du har en funksjon og ønsker likningen for tangenten i et gitt punkt kan du gjøre slik:

Tancas1.png

Bruk "Tangent[ punkt, funksjon]. I dette eksemplet bruker vi $f(x) = x^2-2$. Så finner vi tangenten når x=1. Legg merke til at der det står "punkt" legges kun inn x- verdien, resten ordner programmet.

Tancas2.png

Tangenten har likningen y= 2x -3. Grafisk ser det slik ut:

Tancas3.png


tilbake