$\left[ \begin{align} x&=y \\ x’&=y’ \\ x+x’&=y+y’ \end{align} \right]$

01:00

@MatematikkNet på Twitter

    Kunne ikke laste RSS-mating fra http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=e8c4cd0079193ce71156fbbbb01b670f&_render=rss: Feil under henting av adresse: Could not resolve host: pipes.yahoo.com; Unknown error