Først skriver du inn de to likningene med de to ukjente og velger disse, slik:

Cas2a-to ukjente.png

Du ser at linjene 1 og 2 er mørke, et tegn på at de er valgt.

CAS2b.png

Du velger "x =" eller tilnærmet lik, ut fra oppgave eller personlig smak.


tilbake