En sekvens av tall i en ordnet rekkefølge $(x_1,x_2,.......x_n)$ kalles et n - tuppel. Dersom man kun har to tall snakker man dog ikke om to-tuppel, men om par, tallpar eller ordnet par. På samme måte snakker vi om trippel når man har tre ordnede tall.

$(x_1,x_2)$ kan oppfattes som et punkt i planet.

$(x_1,x_2,x_3)$ kan oppfattes som et punkt i rommet.

$(x_1,x_2,.......x_n)$ kan oppfattes som et punkt i det n-dimensjonale rom.

Det n-dimensjonale rom er mengden av alle n-tuppler og kan skrives $R_n$ .