Tverrsummen av et tall er summen av alle sifrene i tallet. Eks: 11111 har tverrsum 5 fordi 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5. 90 har tverrsum 9 fordi 9 + 0 = 9