Typetallet er den observasjon som har høyest frekvens. Altså den som forekommer flest ganger. Eks: Ti elever ble spurt om hvor mange søsken de hadde. Svarene de gav var 1,2,2,0,5,1,2,2,3,5. Typetallet blir 2 siden det forekommer flest (4) ganger.

Dersom flere verdier skulle opptre i like antall og disse har høyeste frekvens, må alle oppgies som typetall.