Man definerer to hendelser A og B. Dersom

$P(A|B) \neq P(A) $ er A og B avhengige. Sannsynlighetn for A påvirkes dersom B har inntruffet, og motsatt.

Dersom $P (A| B ) = P(A) $ er A og B uavhengige. Om den ene har inntruffet påvirker ikke det sannsynligheten for den andre.