Brøk der teller er større enn nevner. Verdien av brøken er større enn en og kan skrives som et blandet tall.

Eks:

$\frac 73$ er en uekte brøk og kan skrives som 2 og 1/3.

$\frac 73 = 2 \frac 13$

Merk at det IKKE er gangetegn mellom 2 tallet og brøken.