Vi har følgende:

vei = s Benevning [m] eller [km]

fart = v Benevning [m/s] eller [km/t]

tid = t Benevning [s] eller[t]

Sammenheng $v = \frac st$