Ni timer der vi repeterer

Tallregning og algebra Prosentregning Areal og volum Formolet er å lette starten på matematikken i videregående skole. Passer for deg med karakter tre eller to i matematikk fra ungdomsskolen.