(a))
 
Linje 1: Linje 1:
 +
[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2447  oppgaven som pdf]
 +
 
[https://drive.google.com/file/d/0B_upUNV7tUMTamw4R3dJXzdXMU0/view Løsning laget av matteprat-bruker knepz]
 
[https://drive.google.com/file/d/0B_upUNV7tUMTamw4R3dJXzdXMU0/view Løsning laget av matteprat-bruker knepz]
  

Nåværende revisjon fra 25. mai 2019 kl. 17:01

oppgaven som pdf

Løsning laget av matteprat-bruker knepz

Løsning laget av matteprat-bruker Lektor Nilsen

Løsning laget av Lektor Ørjan Augedal, Fana privat gymnas


Innhold

[rediger] DEL EN

[rediger] Oppgave 1

15L = 150dL

$150 :2 = 75$

Jeg kan fylle 75 beger.

[rediger] Oppgave 2

$\frac{1000 kr}{125} = \frac {x}{150} \\ x= \frac{1000kr \cdot 150}{125} \\ x= \frac{150000kr}{125} =1200$ kr

I 2016 koster våren 1200 kroner om den følger indeksen.

[rediger] Oppgave 3

[rediger] a)

x er celsius og y er fahrenheit.

$y = \frac{9}{5}x + 32 $

Setter x = 15 og får:

$y = \frac{9}{5} \cdot 15 + 32 \\ y=59 $

15 grader Celsius tilsvarer 59 grader Fahrenheit.


[rediger] b)

$ x = \frac{9}{5}x + 32 \\ -\frac{4}{5}x = 32 \\ x = -40$

Det betyr at - 40C = - 40F. Legg merke til at vi byttet ut y med x, i forhold til oppgaven i a.

[rediger] Oppgave 4

[rediger] a)

Personer 1 2 3 4
Pris per person 780 390 260 195

[rediger] b)

Personpris = $\frac{780}{antal \quad personer}$

Det koster 780 kroner til Gardermoen. Desto flere som er med på turen, desto flere blir det å dele regninga på. Når antall personer går opp, går stykkpris ned.

[rediger] Oppgave 5

[rediger] a)

$f(x)=-x^2+4$

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y -5 0 3 4 3 0 -5

[rediger] b)

1p-2017-15b.png


Du må tegne koordinatsystemet for hånd og merke av de syv punktene. Grafen skal være glatt, ingen knekkpunkter.

[rediger] Oppgave 6

Sidene i kvadratetet er 12 meter.

Lengden av det korte katetet i trekanten blr da $\sqrt{13^2-12^2} = 5$ meter.

Lengden av rektangelet blir da 27 meter - 17 meter = 10m

AREAL:

A = trekant + kvadrat + rektangel + halvsirkel,

$A= \frac{5 \cdot 12}{2} + 12 \cdot 12 + 10 \cdot 4 + \frac{3 \cdot 2^2}{2} \\ 30 + 144 +40 + 6= 220 m^2$

Området har et areal på ca. 220 kvadratmeter.

OMKRETS:

Begynner med hypotenusen i trekanten og går mot klokka.

13m + 12m + 8m + 10m + 6m + 27m = 76m

Omkretsen er ca. 76 meter.

[rediger] Oppgave 7

Startavgiften for å kjøre drosje er 65 kroner. I tillegg koster det 15 kroner per kilometer.

$f(x) = 15 x + 65 $, der x er antall kilometer,


1p-2017-17.png

[rediger] Oppgave 8

[rediger] a)

Papir Ikke papir total
Nett 32 48 80
Ikke nett 18 2 20
Total 50 50 100

[rediger] b)

Leser ut av tabellen i a at sannsynligheten for å lese både på nett og på papir er 32%

[rediger] c)

$P( \bar{P} | N) = \frac{48}{80} = 0,6$

Det er 60% sannsynlig at vedkommende ikke leser papiraviser, gitt at han / hun leser nettaviser.

[rediger] Oppgave 9

[rediger] a)

Rødt og blått i forholdet 2 : 5.

$\frac{2}{5} = \frac{x}{7,5} \\ x = \frac{2 \cdot 7,5}{5} \\ x = 3$

Jeg trenger 3 dl rødmaling.

[rediger] b)

Dersom vi blander i forholdet 2 : 5 består blandingen av 2 + 5 = 7 deler. Dersom vi trenger 21 liter ferdig blanding er en del 3 liter. Vi trenger da 6 liter rød o g 15 liter blå.

[rediger] c)

1 : 3 er det samme som 2 : 6. I forhold til den tidligere blandingen som var 2 : 5, økes nå mengden blått. Vi trenger derfor å tilsette mere blå maling.

Det er 2 gange 3 liter rød maling i blandingen fra før. Jeg trenger en del blå maling til, altså må jeg tilsette 3 liter blå maling.

[rediger] DEL TO

[rediger] Oppgave 1

[rediger] a)

1p-2017-21a.png

[rediger] b)

Bunnpunkt : (13.6 , 35.3). I uke 13 er fyllingsgraden på sitt laveste for året, ca. 35,3 %

[rediger] c)

Prosentpoeng:

86 - 58,9 = 27,1

De fire første ukene ble vannstanden redusert med ca. 27,1 prosentpoeng.

Nedgangen i prosent var $\frac{27,1}{86} \cdot 100$% = 31,5%

Nedgangen var på ca. 31,5%.

[rediger] Oppgave 2

[rediger] Oppgave 3

[rediger] Oppgave 4

[rediger] Oppgave 5

[rediger] Oppgave 6

[rediger] Oppgave 7

[rediger] Oppgave 8

[rediger] a)

Gjør 90 km/h om til m/s $ \frac{90}{3,6}= 25$ m/s

På en mil bruker man 10000m / 25 m/s = 400 sek.

Deler 400 på 60 og får 6 minutter og en rest på 40 sekunder, altså tar det 6 min og 40 sek.

[rediger] b)

[rediger] c)