Et helt tall n er delelig med m dersom det finnes et tall p som er slik at m·p = n. Vi sier at m er en faktor til n. Eksempelvis er 4 en faktor til 40 fordi 4·10 = 40.