(c))
(Oppgave 1.)
Linje 1: Linje 1:
 
==Oppgave 1.==
 
==Oppgave 1.==
  
 +
[[File:u18-del2-1a.png]]
  
 
==Oppgave 2.==
 
==Oppgave 2.==

Revisjonen fra 19. mai 2018 kl. 12:15

Innhold

Oppgave 1.

U18-del2-1a.png

Oppgave 2.

a)

b)

c)

Oppgave 3.

a)

Sum til fullpris er $899 + 298 =1197$ kroner

20% av 1197 er: $\frac{20 \cdot 1197}{100} = 239,40 $ kroner.

Trekker det fra fullpris og får 1197 kr. - 239,40 kr = 957,60 kroner.

Han må betale kr 958 etter rabatten.

Dersom man får 20% rabatt betaler man 80% av prisen. Det er det samme som å gange 0,8 med den fulle prisen:

Rabbatert pris: $0,8( 899 kr + 298 kr) = 957,60 $

b)

$P(X=2) = 0,90 \cdot 0,90 = 0,81$

Sannsynligheten for at Adam scorer på to straffekast etter hverandre er 0,81, det vil si 81%.

c)

Formel for volum av en kule er: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

Formel for omkrets av en sirkel er: $O = 2 \pi r$. Dermed er $r = \frac{O}{2 \pi}$.

Radius til basketballen er: $r = \frac{74,5 cm}{2 \pi} = 11,86 cm$

Volumet av basketballen er: $V = \frac{4}{3} \pi (11,86 cm)^3 = 6987,8 cm^3 \approx 7000 cm^3 = 7 L$