Innhold

Oppgave 1.

Oppgave 2.

a)

b)

c)

Oppgave 3.

a)

Sum til fullpris er $899 + 298 =1197$ kroner

20% av 1197 er: $\frac{20 \cdot 1197}{100} = 239,40 $ kroner.

Trekker det fra fullpris og får 1197 kr. - 239,40 kr = 957,60 kroner.

Han må betale kr 958 etter rabatten.

Dersom man får 20% rabatt betaler man 80% av prisen. Det er det samme som å gange 0,8 med den fulle prisen:

Rabbatert pris: $0,8( 899 kr + 298 kr) = 957,60 $

b)

$P(X=2) = 0,90 \cdot 0,90 = 0,81$

Sannsynligheten for at Adam scorer på to straffekast etter hverandre er 0,81, det vil si 81%.

c)

Formel for volum av en kule er: $\frac{4}{3} \Pi r^3$