Innhold

Oppgave 1.

a)

U18-del2-1a.png

Brukte Excel til å lage et stolpediagram. Et sektordiagram ville også passet.

b)

Bruker Excel til å finne median og gjennomsnitt:

U18-del2-1b.png

Med formler:

U18-del2-1b2.png

Medianen er 21107 besøkende. Gjennomsnittet er 30377,4 besøkende.

c)

Det var mange flere besøkende på filmen "Den 12. mann" enn på de andre filmene. Dette besøkstallet drar derfor opp gjennomsnittet. De fire andre filmene hadde ganske like besøkstall, så medianen er derfor mye lavere enn gjennomsnittet.

Oppgave 2.

a)

b)

c)

Oppgave 3.

a)

Sum til fullpris er $899 + 298 =1197$ kroner

20% av 1197 er: $\frac{20 \cdot 1197}{100} = 239,40 $ kroner.

Trekker det fra fullpris og får 1197 kr. - 239,40 kr = 957,60 kroner.

Han må betale kr 958 etter rabatten.

Dersom man får 20% rabatt betaler man 80% av prisen. Det er det samme som å gange 0,8 med den fulle prisen:

Rabbatert pris: $0,8( 899 kr + 298 kr) = 957,60 $

b)

$P(X=2) = 0,90 \cdot 0,90 = 0,81$

Sannsynligheten for at Adam scorer på to straffekast etter hverandre er 0,81, det vil si 81%.

c)

Formel for volum av en kule er: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

Formel for omkrets av en sirkel er: $O = 2 \pi r$. Dermed er $r = \frac{O}{2 \pi}$.

Radius til basketballen er: $r = \frac{74,5 cm}{2 \pi} = 11,86 cm$

Volumet av basketballen er: $V = \frac{4}{3} \pi (11,86 cm)^3 = 6987,8 cm^3 \approx 7000 cm^3 = 7 L$