Syn. Addend. Utrykket:

$3x^4 + x^2 - 2x + 4$

består av fire ledd. Leddene er henholdsvis $3x^4, \quad x2,\quad - 2x \quad og \quad 4$ . Et ledd er en del av en sum.