Linje 1: Linje 1:
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%201.%20Metoder.pdf]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%201.%20Metoder.pdf Kapittel 1. Metoder.pdf]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%202.%20Praktisk%20regning%20med%20tallforhold.pdf]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%202.%20Praktisk%20regning%20medtallforhold.pdf Kapittel 2. Praktisk regning med tallforhold]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%203.%20Prosentregning.pdf]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%203.%20Prosentregning.pdf Kapittel 3. Prosentregning]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%204.%20Algebra.pdf]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%204.%20Algebra.pdf Kapittel 4. Algebra]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%205.%20Areal,%20omkrets,%20volum%20og%20overflate.pdf]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1P/Kapittel%205.%20Areal,%20omkrets,%20volum%20ogoverflate.pdf Kapittel 5. Areal, omkrets, volum og overflate]

Revisjonen fra 17. aug 2019 kl. 21:01

Kapittel 1. Metoder.pdf

Kapittel 2. Praktisk regning med tallforhold

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 4. Algebra

Kapittel 5. Areal, omkrets, volum og overflate