Linje 1: Linje 1:
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/2PY/2PY_Kap1_Tallregning.pdf 1 Tallregning]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/2PY/2PY_Kap1_Tallregning.pdf 1. Tallregning]
  
 
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/2PY/2PY_Kap2_Algebra.pdf 2. Algebra]
 
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/2PY/2PY_Kap2_Algebra.pdf 2. Algebra]

Revisjonen fra 27. aug 2017 kl. 09:15

1. Tallregning

2. Algebra

3. Funksjoner

4. Matematiske modeller