a forholder seg til b som c forholder seg til d.

$\frac ab = \frac cd$

Ved "kryssmultiplikasjon" får man : ad = bc