Python

Fra Matematikkk.net
Revisjon per 4. jul. 2020 kl. 06:54 av Administrator (diskusjon | bidrag) (→‎Eksempel på bruk av flytskjema)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til:navigasjon, søk

Her vil det etter hvert komme en del stoff om programmering i vgs. Dersom du har kunnskaper er det fint om du bidrar.

Det som kommer her er ment for personer som ikke kjenner Python og ikke har noen programmeringserfaring fra før.

Du skal nå lære å skrive en oppskrift på noe som skal utføres, i et språk som datamaskinen forstår. Datamaskinen og oppskriften vil da kunne utføre store arbeidsoppgaver på kort tid. En datamaskin kan forstå mange språk. Du skal brukket et som heter Pyton. Nedenfor har du lenker til to serier med videokurs. Vi anbefaler at du koder / programmerer parallelt med at du ser videoene. Bruk pauseknappen.

Denne serien anbefales først: Grunnkurs NTNU

Denne er noe mer omfattende; IT Grunnkus NTNU

Kom i gang

Python 3 kan du laste ned her: Python 3. Du trenger et egnet sted for å skrive programmer.En grei editor for begynnere heter Mu. Her er noen andre muligheter : noen editorer

Syntaks

  • Python utfører instruksjonene i ordnet rekkefølge. Kommandoen på linje 4 blir utført. Så blir kommandoen på linje 5 utført, osv.
  • Python skiller mellom store og SMÅ bokstaver.
  • Matematisk notasjon

INN--------------------------$\rightarrow$ UT

Py3.png Py4.png

Man bruke * for multiplikasjon og ** for "opphøyd i", $10^3$ skrives 10 ** 3. Linje 7 viser heltallsdivisjon. Tallet tre går 3 ganger opp i 10. Linje 8 viser resten vi får når 10 deles på tre. Det kalles modulo. .

Flytskjema

Et flytskjema er en disposisjon eller oversikt over det programmet skal gjøre. Det er en hjelp til å holde oversikt og til å strukturere egne tanker. Det er flere symboler som brukes og vi ser her på fem av dem.

Flyt1.png


Oval boks : start eller slutt

Paralellogram: Her skal noe inn eller ut

Rektangel: Programmet gjør noe

Diamant: Her utføres et valg

Pilene brukes til å angi rekkefølgen på prosessen ved at de går fra en boks til neste. Det enkleste når man skal lage flytskjema er papir og blyant, men det er også en mulighet i Word, og annen software, men det tar normalt lengre tid men ser kanskje litt penere ut.

Eksempel på bruk av flytskjema

Vi ønsker å lage et program som tar kvadratroten av en differanse. For eksempel $ \sqrt d = \sqrt{a-b}$ Et flytskjema kan se slik ut:

Kvadflyt.png

Flytskjemaet vil hjelpe deg til å sortere de algoritmisk tankene og til en dypere forståelse av det du skal gjøre. En god vane er å lage et flytskjema før du begynner selve programmeringen.

La oss se litt nærmere på flytskjemaet før vi omsetter det i ett program.


1. I starten av programmet er det fint med informasjon om hva programmet gjør, når det ble laget, og hvem som har laget det. Bruk tegnet # i starten av hver programlinje, Det vil ikke bli lest av datamaskinen, men er kun informasjon til den som skal lese programmet.

2. Her kommuniserer vi med maskinen. Vi må legge inn verdier for tallene a og b

3. Her regner man ut verdien av a - b. Vi får nå 3 muligheter. Svaret vi får kan bli negativt, null eller positivt. Dersom det blir negativt har vi ingen løsning. Dersom a -b = 0 er svaret null. Dersom a - b er et positivt tall kan vi ta kvadratroten av det.

Progflyt.png

Ett par eksempler med kommentarer

Eks 1.

Py1.png

  • Python bruker programlinjer, fint å referere til og en hjelp ved feilsøking.
  • # brukes når man ønsker å gi forklaringer på hva som skjer. Bruk kommentarer, det øker lesbarheten av programmet.
  • Det gjør ikke noe om en linje (3) er tom.
  • Linjene 4 -6 gir bruker anledning til å gi inn variablene a, b og c, som heltall (int = integer).
  • Linjene 7-11 printer ut varianter av inputen.

Når vi kjører programmet kan resultatet se slik ut:

Py2.png

De tre første linjene i svaret er et resultat av at jeg valgte a =1, b = -4 og c = 2. Tilsvarer programlinjene 4 - 6.

VALG

If - elif

Py1-valg.png

I dette lille programmet taster man inn antall flyreiser man har i løpet av året. Avhengig av hvor mange man har får man en kommentar fra programmet.


LØKKER

Et dataprogram er godt egnet til å gjøre kjedelige ting som for eksempel mange gjentakende operasjoner. Vi kan for eksempel lage et program som regner ut summen av alle heltall mellom 1 og 1 000 000.

Dette er jo et ganske ubrukelig program for alt annet enn å regne ut summen at heltallene fra 1 til 1 000 000. Vi han modifisere programmet slik at vi selv bestemmer den øvre grensen.

Programsnutter

abc formel python  

Fakultet (rekursjon)


Eksterne resurser