(Ny side: [https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2439 Oppgaven som pdf] [https://www.matematikk.net/matteprat/viewtopic.php?f=13&t=49227&start=15 Diskusjon av oppgaven på mat...)
 
 
(Én mellomrevisjon av én bruker vises ikke)
Linje 2: Linje 2:
  
 
[https://www.matematikk.net/matteprat/viewtopic.php?f=13&t=49227&start=15 Diskusjon av oppgaven på matteprat]
 
[https://www.matematikk.net/matteprat/viewtopic.php?f=13&t=49227&start=15 Diskusjon av oppgaven på matteprat]
 +
 +
[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2445 Løsningsforslag laget av Marius Nilsen ved Bergen Private Gymnas]
 +
 +
[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2446 Løsningsforslag laget av Ole Henrik Morgenstierne]

Nåværende revisjon fra 25. mai 2019 kl. 15:50

Oppgaven som pdf

Diskusjon av oppgaven på matteprat

Løsningsforslag laget av Marius Nilsen ved Bergen Private Gymnas

Løsningsforslag laget av Ole Henrik Morgenstierne