Linje 4: Linje 4:
  
 
[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2445 Løsningsforslag laget av Marius Nilsen ved Bergen Private Gymnas]
 
[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2445 Løsningsforslag laget av Marius Nilsen ved Bergen Private Gymnas]
 +
 +
[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2446 Løsningsforslag laget av Ole Henrik Morgenstierne]

Revisjonen fra 25. mai 2019 kl. 16:50

Oppgaven som pdf

Diskusjon av oppgaven på matteprat

Løsningsforslag laget av Marius Nilsen ved Bergen Private Gymnas

Løsningsforslag laget av Ole Henrik Morgenstierne