Konstruksjon

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Vinkelkonstruksjon

Når du tegner en vinkel kan du bruke gradeskive og linjal. Når du skal konstruere en vinkel må du bruke en passer og linjal.


Konstruksjon av 60°.

1. Tegn en linje og avsett et punkt (A), der du ønsker toppunktet.

2. Slå en bue rundt punktet (A). Der buen krysser linjen har du laget et nytt punkt (B).

Seksti.png

3. Sett passerspissen i B og lag et punkt (C) på buen. Det er viktig at du bruker SAMME ÅPNING på passeren nå, som du brukte på buen.

4. Trekk linjen mellom punktene A og C og du har konstruert en 60 graders vinkel.

Konstruksjon av 90°.

1. Tegn en linje.

2. Avsett et punkt (A) der du ønsker vinkelens toppunkt.

Nitti.png

3. Sett passerspissen i punktet (A) på linjen og slå en liten bue på hver side av A, på linjen. Punktene kaller vi for B og C, for å forenkle forklaringen.

4. Sett passerspissen i B og slå en bue som går "over" A. Det er viktig at gapet på passeren er lengre enn avstanden A - B.

5. Gjør det samme i C.

6. Trekk linjen og du har konstruert en vinkel på 90 grader.

Halvering av vinkler.

Alle vinkler kan lett deles i to på følgende måte:

Halvering.png

Sett passerspissen i vinkelens toppunkt og slå en liten sirkelbue på hvert av vinkelbeina.

Sett passerspissen i hvert av punktene på vinkelbeina og slå en liten bue.

Trekk en linje mellom punktet der buene krysser hverandre og toppunktet.

Du har nå delt vinkelen i to.

Vi har lært å konstruere 60°, 90° samt å halvere vinkler. Det gjør oss i stand til å konstruere, blant andre, følgende vinkler:

<math>180^{\circ}</math> <math>120^{\circ}</math> <math>105^{\circ}</math> (45 + 60)
<math>90^{\circ}</math> <math>60^{\circ}</math> <math>75^{\circ}</math> (45 + 30)
<math>45^{\circ}</math> <math>30^{\circ}</math> <math>67,5^{\circ}</math> (45 + 22,5)
<math>22,5^{\circ}</math> <math>15^{\circ}</math> <math>52,5^{\circ}</math> (30 + 22,5)
<math>7,5^{\circ}</math> <math>37,5^{\circ}</math> (30 + 7,5)

Normaler

En normal er en linje som står 90° på en annen linje. De to linjene danner en rett vinkel. Det matematiske symbolet for en normal er . Det finnes tre typer normaler. Disse er:

Midtnormal

En midtnormal er en linje som deler et linjestykke i to like store deler. Vi har allerede lært å konstruere 90° vinkler. Metoden er stort sett den samme:

Mn1.png

Vi har linjestykket AB. Sett passerspissen i A og slå en bue. Det er viktig at buen strekker seg over midten av linjestykket slik at vi får de to punktene vi trenger for å kunne trekke normalen.

Mn2.png

Vi flytter så passerspissen til B og gjør det samme, med samme åpning på passeren. Vi har nå to punkter, et over og ett under linjen l, og kan trekke normalen m. Alle punkter på normalen m ligger like langt fra punktene A og B. m står normalt på l.

Normalen gjennom et punkt ned på linjen

Framgangsmåten er den samme som figuren "Konstruksjon av 90° " viser.

Normalen Til En Linje Gjennom Et Punkt Utenfor Linjen

Vi bruker blant annet denne konstruksjonen til å finne den korteste avstand mellom et punkt og en linje.

Norp1.png

Dette er situasjonen. Vi skal konstruere normalen til linjen l. Normalen skal gå gjennom punktet P.

Norp2.png

Vi begynner med å sette passerspissen i punktet P (1).

Slå en sirkelbue som krysser linjen l på to steder (2 og 3). Disse to punktene ligger begge like langt fra P.

Vi setter passerspissen i det ene punktet (2) og slår en bue på motsatt side av linjen i forhold til P (4).

Deretter gjør vi det samme i det andre punktet (3).

Norp3.png


Vi trekker linjen mellom punktene og oppgaven er løst.

Trekant Og Firkantkonstruksjon

Du har nå lært å konstruere vinkler og normaler. Det betyr at du også kan konstruere trekanter og firkanter og andre figurer.

Når du skal konstruere skal du alltid tegne en prøvefigur først.

En prøvefigur trenger ikke ha riktige mål, men må være så god at den gir deg en forståelse av problemet.

Eks 1:

Konstruer en trekant ABC der AB er 8cm. A = 60° og B= 45°.

PRØVEFIGUR:

Tegn alltid prøvefigur først.

Prove1.png

OPPGAVELØSNING (konstruksjon):


(1) Avsett linjestykket AB = 8cm.

(2) Konstruer 60° i A.

(3) Trekk linjen mellom A og det konstruerte punkt.

(4) Konstruer 90° i B.

(5) Halver de 90° i B og trekk linjen til den møter linjen fra A. Der ligger punkt C.

Kon1.png

Eks 2:

Konstruer en firkant ABCD, der B er 90° , BAC =30°, AC = 8cm, CD = 4cm og AD = 7cm.

PRØVEFIGUR:

Prove2.png


OPPGAVELØSNING (konstruksjon):

Kon2.png


(1) Avsett linjestykket AC =8cm.

(2) Konstruer 60° i A. Halver så vinkelen og trekk linjen

(3) Sett passerspissen i C og slå en bue på linjen der B skal ligge.

(4) Sett passerspissen i de to punktene (3) og konstruer normalen gjennom C og ned på linjen.

(5) Mål gapet på passeren til 7cm, sett den i A og slå en bue,

(6) Mål 4cm i passergapet, sett den i C og slå en bue. Der sirkelbuene krysser hverandre ligger punktet D. Tegn linjene.

Som du ser er ikke prøvefigurene "riktige" i forhold til målene gitt i oppgavene. Det gjør ikke så mye. Figurene er ment å gi deg en forståelse for problemet, samt hjelpe deg å holde styr på hvilke opplysninger du har brukt etter hvert som du konstruerer. For å kunne konstruere en trekant trenger du alltid tre opplysninger. Som du ser fra eksempel 2 er det ikke alltid opplysningene kommer i den rekkefølgen du trenger dem, da er en prøvefigur spesielt viktig. Normalt vil du få bruk for alle opplysningene du får, men det kan jo tenkes at du også får informasjon du ikke trenger, eller ikke kan bruke.

Studer figuren i eksempel to. Finnes det andre løsninger på problemet? Hvorfor / Hvorfor ikke?
Tilbake til Ungdomstrinn Hovedside

Tilbake til hovedside