I et koordinatsystem er koordinatene de tall som angir beliggenheten til et punkt, i forhold til aksene og til origo.

Koordinatsystem