Matlab

Fra Matematikkk.net
Hopp til:navigasjon, søk
Innføring i Matlab

Introduksjon
Matlab som kalkulator
Symbolske beregninger
Variabler i Matlab
Vektorregning
Matriser
Plotting av grafer
3d Plotting
Programmering


Matlab (forkortelse for Matrix Laboratory norsk: Matriselaboratorium) er et kraftfullt matematisk program som brukes på veldig mange høyskoler og universiteter over hele verden. Det kan brukes til numeriske beregninger av tall, vektorer og matriser, symbolsk beregninger av algebraiske uttrykk og plotting av både todimensjonale og tredimensjonale grafer. Matlab tilbyr i tillegg til dette et eget programmeringsspråk som gjør mulighetene tilnærmet endeløse.

Matlab sitt vanlige brukergrensesnitt

I bildet nedenfor har vi et standard matlab vindu. Det består av 3 hoveddeler.

  • Området merket med rødt er kommandovinduet. Det er i dette området man skriver inn kommandoer til matlab, kaller funksjoner og får resultatene. Det er i hovedsak her man jobber.
  • Området merket med grønt er kommandohistorien. Har man jobbet en stund i Matlab vil listen over antall brukte kommandoer være ganske lang, og da kan det være nyttig å hente frem ting man har gjort før. Det gjør man f.eks ved å dra kommandoen fra kommandohistorien til kommandovinduet.
  • Områdene merket i blått angir hvilken mappe på datamaskinen der matlab jobber. Det er spesielt relevant om man har skrevet egne m-filer eller skal hente inn data fra en fil. Matlab finner ikke de filene om du ikke har valgt riktig mappe i disse feltene.

Matlab.PNG