Innhold

Matteprat

Re: Titrering
 15/06 19:55 - Fred03
Re: Titrering
 15/06 19:50 - Fred03
Re: Titrering
 15/06 19:41 - Janhaa
Re: Titrering
 15/06 19:36 - Janhaa
Re: Titrering
 15/06 19:21 - Fred03

Siste emner

karakterskala
 14/06 20:27 - Fizz
Hvor stort arbeid trengs?
 12/06 13:47 - Prikkenoveri
Poisonfordeling
 07/06 12:31 - sebhus
Hypotese
 07/06 11:36 - sebhus
Binomisk fordeling, høyst
 07/06 11:12 - Kiwi
Binomisk fordeling
 07/06 10:52 - Kiwi
Matematikknetlogohuge.png

For elever, lærere, studenter og foreldre i norsk skole.

Klikk her for å prøve vår nye brøk og gange-app! Send tilbakemeldinger til [1] med tanke på forbedringer.

I 2020 feirer matematikk.net 20 år som Norges fremste matematikkressurs på nett!


Støtte i matematikk 26.05.2021

Dersom du trenger ekstra hjelp i matematikk til høsten, kan det være lurt å organisere det nå. Vi samarbeider med dem som etter vår mening har det beste tilbudet når målet er reel læring. Gode karakterer er en ting, men de kommer gjerne lett dersom man har en god grunnleggende forståelse. Vi anbefaler https://teorem.no/

Kjenner du en matematikklærer som fortjener en pris?

Holmboeprisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen, som er på 100 000 kr, er finansiert av Abelstyret ved det Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Frist for å nominere er 15. desember 2020!

Les mer om prisen og prosessen på https://holmboeprisen.no/

23.09.2020 NY EKSAMENSORDNING

Info finner du her:

1T: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksempeloppgaver/matematikk-eksempeloppgaver/

1P: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksempeloppgaver/eksempeloppgaver-i-matematikk-p/


Passord: Eksamen

05.07.20 Digital Privatundervisnig

Fra august 2020 starter vi opp en til en privatundervisning over nett. Det betyr at du kan få undervisning uavhengig av bosted, på et tidspunkt som passer deg. Tilbudet er primært rettet mot elever i ungdomskole og videregående opplæring. Les mere: https://matematikk.net/side/Privatundervisning_-_matematikk

CORONA HJELP

De fleste elever som jobber, sitter nå hjemme. Dersom du ikke har noen å spørre kan dere bruke forumet. Ved stor pågang vil vi prioriter ungdomstrinn og vg 1. Du kan ta bilder av oppgaven og laste opp, dersom du synes det er lettest. God jobbing og lykke til!

Vi skal hjelpe dere så godt vi kan.

15.03.2020 FOKUS FREMOVER:

Vi kommer til å ha fokus på følgende framover:

Vi tar imot både bidrag og ønsker fra dere brukere.

Kjenner du en matematikklærer som fortjener en pris?

Holmboeprisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen, som er på 100 000 kr, er finansiert av Abelstyret ved det Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Frist for å nominere er 15. januar 2020!

Les mer om prisen og prosessen på https://holmboeprisen.no/

23.09.2019 Test av ny funksjon

Vi lager en ny applikasjon

https://quiz.matematikk.net/mathematics1/login.php

Vi setter pris på tilbakemeldinger, med tanke på forbedringer

NY SIDE

https://matematikk.net/side/Medikamentregning

Integrasjon

Er integrasjonen riktig? Sjekk her: https://www.integral-calculator.com

Digitale ukentlige oppgaver for ungdomstrinnet

To flinke matematikklærere på Verket Skole i Moss har laget en imponerende ny nettside: Digitale innleveringer Ta en titt!

Skaperne forteller selv:

Vi er to matematikklærere på Verket Skole i Moss som savner de gamle innføringsbøkene som vi jobbet iherdig med da vi selv gikk på skolen. Vi ønsket derfor å lage noe tilsvarende for våre elever. Vi ønsket ikke å få 30 innføringsbøker fra klassen som vi kunne sitte å rette, men vi ville at elevene skulle få muligheten til å sette seg ned med noen oppgaver hver uke, som de skal gjøre seg flid med, som de skal være stolte av når de leverer, og som de vet blir vurdert av læreren. Vi valgte derfor å lage et sett med oppgaver som elevene skal jobbe digitalt med. Elevene får her trening i å skrive matematiske utregninger i Word, bruke regneark, tegne og konstruere i dynamisk og jobbe med funksjoner i Geogebra. Alle oppgavene er fundamentert i kunnskapsløftet, og på hver oppgaveside har vi listet opp hvilke læringsmål som oppgaven legger opp til.
De digitale ferdighetene hos elever, foreldre og også hos matematikklærere er relativt ujevn, så for å sikre at alle elever skal ha mulighet til å løse oppgavene, så er det lagt ved en liten video til hver oppgave. Denne forklarer og viser elevene hvordan de kan løse oppgaven. Enkelte elever klarer å løse oppgavene helt fint på egenhånd, noen trenger litt hjelp på veien, og noen trenger mye hjelp. Videoene er ment å kunne fungere for alle. På denne måten sikrer vi ved Verket Skole at alle elever får ukentlig trening i å uttrykke seg digitalt i faget, og å kommunisere matemetikk på en måte som fremtidige studier vil kreve.
For å ha så lav terskel som mulig for elevene, så er sidene helt åpne og de fungerer godt på både PC, nettbrett og telefon. Dersom man vil lære seg matematikk, så skal det være enkelt å få tilgang. Det eneste som kreves er tid og innsats.
Matematisk hilsen fra Andreas Haaland og Niclas Roos
Link til de digitale innleveringene

OM BRUK AV matematikk.net PÅ EKSAMENSDAGEN

Vi ønsker at matematikk.net skal brukes mest mulig, av flest mulig. De siste årene har vi fått et økende antall forespørsler fra kommuner om å kunne bruke nettstedet på eksamensdagen. Det krever at kommunikasjon ikke er mulig. Vi synes det er hyggelig at mange kommuner vurderer oss som så gode at de ønsker å ha tilgang til matematikk.net på eksamen.

Men, vi ønsker ikke å bli brukt slik. Nettstedet kan brukes gratis 364 dager i året. Det er laget for læring over tid, ikke for å være en ”krykke” på eksamensdagen. Vi er prinsipielt motstandere av nettkontakt på eksamen, og hjelpemidler (del 2) generelt. I tillegg er det trolig en del feil i de tusenvis av sider vi har. De vi finner retter vi opp, men det er trolig flere… Også en grunn til at vi ikke vil / kan tilpasse sidene til eksamensbruk.

Så; bruk sidene så mye og ofte dere vil, men på eksamen må dere i år og for all fremtid greie dere uten www.matematikk.net. Dersom dere bruker oss 364 dager i året vil eget hode være nok på eksamen.

Gratis læreverk i matematikk R2

Sindre Sogge Heggen har laget en lærebok i faget matematikk R2 som du kan finne her

Han skriver: "Før kalkulus [er] et komplett og gratis læreverk i matematikk R2. Læreverket består av de to delene Før kalkulus; Teoridel og Før kalkulus; GeoGebra i R2. I teoridelen vektlegges den matematiske forståelsen, mens GeoGebra-delen tar for seg de viktigste verktøyene programvaren tilbyr for å kunne løse problemer knyttet til faget digitalt. Begge delene finner du i margen til venstre, i tillegg til prosjektoppgaver og forslag til undervisningsopplegg"

Verket er lisensiert under en Creative Commons lisens.

Prosentregning

Vår mest besøkte fagside er prosentregning. Vi har gjort en liten modifisering og setter pris på konstruktive og kritiske tilbakemeldinger.

Multiplikasjonsmaskin

Vi har laget en øving på multiplikasjon. Den er klar for testing i disse dager:

https://math-quiz-dev.firebaseapp.com/

Vi ønsker kritiske tilbakemeldinger for å kunne forbedre den gode følelsen. ( brøkmodulen er ikke helt klar enda).

Påstandsmatematikk

Oppgaveheftet om "påstandsmatematikk" har kommet i en oppdatert utgave.

Heftet inneholder en rekke påstander som både skaper undring og engasjement og lærer elever og andre at en ikke alltid kan stole på sin intuisjon, men viser betydningen av å kunne bruke matematikk til gjøre overslagsberegninger. Oppgavene vil som oftest kreve at det gjøres antagelser og valg på grunnlag av faktakunnskap. Håpet er at oppgavene skal kunne brukes som krydder både i matematikkundervisningen og i naturfagene.

Heftet ble oppdatert desember 2016, og er laget av Nils Kr. Rossing og Ine Chatrin H. Hetty fra NTNU.

Lærere kan også få tilgang til oppgavehefte med løsningsforslag ved henvendelse til Nils Kr. Rossing.

Formelsamling fysikk 1

Vi har laget en egen side for Fysikk 1. Den inneholder for tiden noen nyttige formler for faget, og vi håper på å bygge den ut med andre nyttige ressurser etter hvert.

Eksempeloppgaver i 1P-Y og 1T-Y vår2016

Fra våren 2016 samarbeider fylkeskommunene om produksjon av lokalt gitte eksamensoppgaver på alle utdanningsprogram, unntatt studiespesialisering. Er du elev på en videregående skole og ønsker å bruke eksempeloppgavene, må du først sjekke med skolen din om din eksamen inngår i dette samarbeidet.

Oppgavene er her:

Delmatte.no ny nettside fra Hellerud vgs

Hellerud vgs har laget delmatte.no Undervisningsoppleggene passer fra sen barneskole til og med videregående. Dette inkluderer spill i matematikk til startere.

Det er også eksamensoppgaver sortert etter tema.

Lærebøker 1P 2P og 2P-Y

2015-08-11: Vi publiserer en oppdatert utgave av tre lærebøker/oppgavesamlinger utviklet av matteseksjonen på Hellerud vgs for skoleåret 1516: Last ned bøkene her

Kompendie til forkurs i matematikk

2015-08-11: Oppfriskningskursnotater for UiB studenter som begynner på realfagsstudiet kan lastes ned her. Takk til Amir Hashemi.

Holmboeprisen

2015-06-12: Vi er svært stolte av at grunnlegger av matematikk.net Kenneth Marthinsen sammen med Egil Reidar Osnes har mottatt Holmboeprisen 2015 på vegne av matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole. Les juryens begrunnelse og se diplomet.

Eksempeloppgaver

2015-04-17: Eksempeloppgavene for ny eksamensordnign vår 2015 er lagt ut på vår eksamens-side Vi er taknemmelige for alle som vil delta på en liten dugnad med å lage løsningsforslag til eksempel-oppgavene slik at de kan komme elever til nytte i god tid før eksamen. Takk!

Lærebøker

2014-10-15: Vi publiserer tre lærebøker/oppgavesamlinger i samarbeid med Hellerud vgs: Hellerud matematikk 1P | Hellerud matematikk 2P | Hellerud matematikk 2P-Y | Om bøkene

Matematikk 2P-Y

2014-09-23: Vi har nå lagt ut eksamensoppgaver for 2P-Y praktisk matematikk for påbygg vg3, og opprettet en egen hovedside for faget.

Realfagsskolen

2014-02-05: Ny side: Realfagsskolen - kurs i grunnleggende regning er en utmerket samling med arbeidsark laget ved UiO for alle som trenger å lære eller repetere grunnleggende regning. Kan passe for elever i ungdomsskolen og 1P- eller 2P-elever i videregående opplæring.

Videoer om bruk av TeX på vårt forum Matteprat