Mangekant. En lukket kurve bestående av linjestykker. Kurven skjærer ikke seg selv. Polygonene har navn etter hvor mange sider de har, foreksempel, trekant, firkant, femkant,....,tikant,...n-kant.

Polygon.gif

I et regulært polygon er alle sider like lange og alle vinkler like store.