Her vil det etter hvert komme en del stoff om programmering i vgs. Dersom du har kunnskaper er det fint om du bidrar.

Det som kommer her er ment for personer som ikke kjenner Python og ikke har noen programmeringserfaring fra før.

Du skal nå lære å skrive en oppskrift på noe som skal utføres, i et språk som datamaskinen forstår. Datamaskinen og oppskriften vil da kunne utføre store arbeidsoppgaver på kort tid. En datamaskin kan forstå mange språk. Du skal brukket et som heter Pyton. Nedenfor har du lenker til to serier med videokurs. Vi anbefaler at du koder / programmerer parallelt med at du ser videoene. Bruk pauseknappen.

Denne serien anbefales først: Grunnkurs NTNU

Denne er noe mer omfattende; IT Grunnkus NTNU

Innhold

Kom i gang

Python 3 kan du laste ned her: Python 3. Du trenger et egnet sted for å skrive programmer.En grei editor for begynnere heter Mu. Her er noen andre muligheter : noen editorer

Syntaks

  • Python utfører instruksjonene i ordnet rekkefølge. Kommandoen på linje 4 blir utført. Så blir kommandoen på linje 5 utført, osv.
  • Python skiller mellom store og SMÅ bokstaver.
  • Matematisk notasjon

INN--------------------------$\rightarrow$ UT

Py3.png Py4.png

Man bruke * for multiplikasjon og ** for "opphøyd i", $10^3$ skrives 10 ** 3. Linje 7 viser heltallsdivisjon. Tallet tre går 3 ganger opp i 10. Linje 8 viser resten vi får når 10 deles på tre. Det kalles modulo. .

Ett par eksempler med kommentarer

Eks 1.

Py1.png

  • Python bruker programlinjer, fint å referere til og en hjelp ved feilsøking.
  • # brukes når man ønsker å gi forklaringer på hva som skjer. Bruk kommentarer, det øker lesbarheten av programmet.
  • Det gjør ikke noe om en linje (3) er tom.
  • Linjene 4 -6 gir bruker anledning til å gi inn variablene a, b og c, som heltall (int = integer).
  • Linjene 7-11 printer ut varianter av inputen.

Når vi kjører programmet kan resultatet se slik ut:

Py2.png

De tre første linjene i svaret er et resultat av at jeg valgte a =1, b = -4 og c = 2. Tilsvarer programlinjene 4 - 6.

Programsnutter

abc formel python  

Fakultet (rekursjon)


Eksterne resurser