(Ny side: <div class="hero-unit"> <div class="row"> <div class="span3"> <H2>Lærebok i 1P 1718 </H2> [http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap1_Tallregning.pdf 1. Tallregning] [http:...)
 
Linje 2: Linje 2:
 
<div class="row">
 
<div class="row">
 
<div class="span3">
 
<div class="span3">
<H2>Lærebok i 1P 1718 </H2>
+
<H2>Lærebok i 1P 1819 </H2>
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap1_Tallregning.pdf 1. Tallregning]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap1_tallregning.pdf 1. Tallregning]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap2_Algebra.pdf 2. Algebra]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap2_forholdsregning.pdf 2. Praktisk regning med forholdstall]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap3_Praktisk_regning_med_målenheter.pdf 3. Praktisk regning med målenheter]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap3_prosent.pdf 3. Prosentregning]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap4_Prosentregning.pdf 4. Prosentregning]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap4_algebra.pdf 4. Algebra]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap5_Lengder_og_areal.pdf 5. Lengder og areal]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap5_areal.pdf 5. Lengder og areal]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap6_Volum_og_overflater.pdf 6. Volum og overflater]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap6_volum_og_overflate.pdf 6. Volum og overflater]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap7_Økonomi.pdf 7. Økonomi]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap7_funksjoner.pdf 7. Funksjoner]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap8_Funksjoner.pdf 8. Funksjoner]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap8_sannsynlighetsregning.pdf 8. Sannsynlighetsregning]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/1P/1P_Kap9_Sannsynlighetsregning.pdf 9. Sannsynlighetsregning]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/1P/1P_kap9_økonomi.pdf 9. Økonomi]
 
+
 
+
[http://matematikk.net/res/hellerud/1718/Kompendie1P.pdf  Alle kapitlene samlet]
+
  
  
 +
[http://matematikk.net/res/hellerud/1819/Kompendie1P.pdf  Alle kapitlene samlet]
  
 
</div>
 
</div>
 
<div class="span3">
 
<div class="span3">
<H2>Lærebok i 2P 1718</H2>
+
<H2>Lærebok i 2P 1819</H2>
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2P/2P_Kap1_Funksjoner.pdf 1. Funksjoner]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P/2P_Kap1_Funksjoner.pdf 1. Funksjoner]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2P/2P_Kap2_Matematiske_modeller.pdf 2. Matematiske modeller]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P/2P_Kap2_Matematiske_modeller.pdf 2. Matematiske modeller]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2P/2P_Kap3_Prosentregning.pdf 3. Prosentregning]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P/2P_Kap3_Prosentregning.pdf 3. Prosentregning]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2P/2P_Kap4_Statistikk.pdf 4. Statistikk]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P/2P_Kap4_Statistikk.pdf 4. Statistikk]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2P/2P_Kap5_Potensregning_og_tall_på_standardform.pdf 5. Potensregning og tall på standardform]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P/2P_Kap5_Potensregning_og_tall_på_standardform.pdf 7. Potenser og tall på standardform]
  
[http://matematikk.net/res/hellerud/1718/Kompendie2P.pdf  Alle kapitlene samlet]
 
  
 +
[http://matematikk.net/res/hellerud/1819/Kompendie2P.pdf  Alle kapitlene samlet]
  
 
</div>
 
</div>
 
<div class="span3">
 
<div class="span3">
<H2>Lærebok i 2PY 1718</H2>
+
<H2>Lærebok i 2PY 1819</H2>
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2PY/2PY_Kap1_Tallregning.pdf 1. Tallregning]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P-Y/2PY_kap1_tall.pdf 1. Tallregning]
 +
 
 +
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P-Y/2PY_kap2_prosent.pdf 2. Prosentregning]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2PY/2PY_Kap2_Algebra.pdf 2. Algebra]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P-Y/2PY_kap3_funksjoner.pdf 3. Funksjoner]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2PY/2PY_Kap3_Funksjoner.pdf 3. Funksjoner]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P-Y/2PY_kap4_matematiske_modeller.pdf 4. Matematiske modeller]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2PY/2PY_Kap4_Matematiske_modeller.pdf 4. Matematiske modeller]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P-Y/2PY_kap5_sannsynlighetsregning.pdf 5. Sannsynlighetsregning]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2PY/2PY_Kap5_Prosentregning.pdf 5. Prosentregning]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P-Y/2PY_kap6_statistikk.pdf 6. Statistikk]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2PY/2PY_Kap6_Statistikk.pdf 6. Statistikk]
+
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1819/2P-Y/2PY_kap7_potenser_og_tall_på_standardform.pdf 7. Potenser og tall på standardform]
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2PY/2PY_Kap7_Sannsynlighetsregning.pdf 7. Sannsynlighetsregning]
 
  
[http://www.matematikk.net/res/hellerud/1718/2PY/2PY_Kap8_Potensregning_og_tall_på_standardform.pdf 8. Potensregning og tall på standardform]
+
[http://matematikk.net/res/hellerud/1819/Kompendie2PY.pdf Alle kapitlene samlet]
  
[http://matematikk.net/res/hellerud/1718/Kompendie2PY.pdf Alle kapitlene samlet]
 
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 17. aug 2019 kl. 20:39

 

Publisert i samarbeid med
Matematikknetlogohuge.png