Linje 1: Linje 1:
;2009
 
:[http://eksempeloppgaver.udir.no/dokumenter/MAT0010_Matematikk%20V09_Del%201_BM.pdf Del 1 utrinn VÅR 09]
 
:[[Løsning del 1 utrinn Vår 09]]
 
:[http://eksempeloppgaver.udir.no/dokumenter/MAT0010_Matematikk_Del_2_BM_V09.pdf Del 2 utrinn VÅR 09]
 
:[[Løsning del 2 utrinn VÅR 09]]
 
;2010
 
:[http://eksempeloppgaver.udir.no/dokumenter/MAT0010_Matematikk_V10_Del_1_BOKMÅL.pdf Del 1 utrinn VÅR 10]
 
:[[Løsning del 1 utrinn Vår 10]]
 
:[http://eksempeloppgaver.udir.no/dokumenter/MAT0010_Matematikk_V10_Del_2_BOKMÅL.pdf Del 2 utrinn VÅR 10]
 
:[[Løsning del 2 utrinn Vår 10]]
 
;2011
 
:[http://eksempeloppgaver.udir.no/dokumenter/MAT0010_Matematikk_Del%201_V_2011_BOKMaL.pdf Del 1 utrinn VÅR 11]
 
:[[Løsning del 1 utrinn Vår 11]]
 
:[http://eksempeloppgaver.udir.no/dokumenter/MAT0010_Matematikk_Del%202_V_2011_Bokmal.pdf Del 2 utrinn VÅR 11]
 
:[[Løsning del 2 utrinn Vår 11]]
 
 
;2012
 
;2012
:[http://eksempeloppgaver.udir.no/dokumenter/MAT0010_Matematikk_Del%202_V_2012_Bokmal.pdf Del 1 utrinn VÅR 12]
+
:Oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V12_Del1.pdf Del1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf Del2]
:[[Løsning del 1 utrinn Vår 12]]
+
:Løsning [[Løsning del 1 utrinn Vår 12|Del1]] [[Løsning del 2 utrinn Vår 12|Del2]]
:[[Løsning del 2 utrinn Vår 12]]
+
;2011
 +
:Oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf Del1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V11_Del2.pdf Del2]
 +
:Løsning 1 [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V11_Del1_losn.pdf Del1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V11_DEL2_losn.pdf Del2]
 +
:Løsning [[Løsning del 1 utrinn Vår 11|Del1]] [[Løsning del 2 utrinn Vår 11|Del2]]
 +
;2010
 +
:Oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf Del1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V10_Del2.pdf Del2] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V10_Vedlegg_1.pdf Vedlegg1]
 +
:Løsning [[Løsning del 1 utrinn Vår 10|Del1]] [[Løsning del 2 utrinn Vår 10|Del2]]
 +
;2009
 +
:Oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf Del1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/V09_Del2.pdf Del2]
 +
:Løsning [[Løsning del 1 utrinn Vår 09|Del1]] [[Løsning del 2 utrinn VÅR 09|Del2]]
 +
;2008 Eksempel
 +
:Oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks1_Del1.pdf Del1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks1_Del2.pdf Del2]
 +
:Oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks2_Del1.pdf Del1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks2_Del2.pdf Del2]
 +
;2015 Eksempel
 +
:Oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eksempeloppgave ny ordning fra 2015.pdf Del1]

Revisjonen fra 15. apr 2013 kl. 19:47

2012
Oppgave Del1 Del2
Løsning Del1 Del2
2011
Oppgave Del1 Del2
Løsning 1 Del1 Del2
Løsning Del1 Del2
2010
Oppgave Del1 Del2 Vedlegg1
Løsning Del1 Del2
2009
Oppgave Del1 Del2
Løsning Del1 Del2
2008 Eksempel
Oppgave Del1 Del2
Oppgave Del1 Del2
2015 Eksempel
Oppgave ny ordning fra 2015.pdf Del1