Linje 18: Linje 18:
 
:oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks1_Del1.pdf del 1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks1_Del2.pdf del 2]
 
:oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks1_Del1.pdf del 1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks1_Del2.pdf del 2]
 
:oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks2_Del1.pdf del 1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks2_Del2.pdf del 2]
 
:oppgave [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks2_Del1.pdf del 1] [http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eks2_Del2.pdf del 2]
;2015 eksempeloppgave NY ORDNING
+
;2015 eksempeloppgave
 
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eksempeloppgave%20ny%20ordning%20fra%202015.pdf oppgave]
 
:[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/10-kl/Eksempeloppgave%20ny%20ordning%20fra%202015.pdf oppgave]

Revisjonen fra 30. okt 2013 kl. 22:36

2013
oppgave del 1 del 2
løsning del 1 del 2
2012
oppgave del 1 del 2
løsning del 1 del 2
2011
oppgave del 1 del 2
løsning 1 del 1 del 2
løsning 2del 1 del 2
2010
oppgave del 1 del 2 Vedlegg1
løsning del 1 del 2
2009
oppgave del 1 del 2
løsning del 1 del 2
2008 eksempeloppgave
oppgave del 1 del 2
oppgave del 1 del 2
2015 eksempeloppgave
oppgave