Alle sider
1P-Y 2015 vår LØSNING til Lineær funksjon
Lineær likning til Vektor
Vektorer i rommet til Z - akse